Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Θέματα συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Ιεράπετρας 23 Ιουνίου 2011

leave a comment »

Σας προσκαλούμε στις 23 Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30 μ.μ. σε συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Έκφραση γνώμης Δ.Σ. για το αίτημα των Τοπικών Κοινοτήτων Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων, για ένταξή τους στον όμορο Δήμο Σητείας (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

 1. Προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Χώροι Άθλησης Ιεράπετρας» (ΔΗΧΑΙ) οικ. έτους 2011 (Εισηγητής: κ. Χριστάκης Μανόλης)

 1. Προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιεράπετρας» οικ. έτους 2011 (Εισηγητής: κ. Φωνιαδάκη Σοφία)

 1. Προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ Ιεράπετρας» οικ. έτους 2011 (Εισηγητής: κ. Γαλάνη Αγάθη)

 1. Απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιεράπετρας» έτους 2010 (Εισηγητής: κ. Φωνιαδάκη Σοφία)

 1. «Αγροτική Οδοποιία 2011» (Τρόπος εκτέλεσης & ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών του έργου) (Εισηγητής: κ. Ζερβάκης)

 1. «Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Ιεράπετρας 2011» (Τρόπος εκτέλεσης & ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ημερών εργασίας χωματουργικών μηχανημάτων του έργου) (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Κατασκευή πεζοδρομίων 2011 (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικός Τακτοποιητικός) του έργου «Τσιμεντόστρωση τάφρου απορροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή Περιστεράς» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικός Τακτοποιητικός) του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Σ.Μ.Α.» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ ( Τελικός Τακτοποιητικός) του έργου «Κολυμβητήριο Ιεράπετρας» (Α΄ Φάση) (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης άρδευσης στην τοποθεσία (Πόρος) Δ.Δ. Χρυσοπηγής» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για την επίβλεψη της Μελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης & εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για την επίβλεψη της Μελέτης «Εκπόνηση οριστικής Μελέτης ΣΜΑ μετά των υποστηρικτικών Μελετών στη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης, για την εφαρμογή του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών

(Εισηγητής: κ. Δ. Δεδελετάκη)

 1. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού, για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης άρδευσης στην τοποθεσία (Πόρος) Δ.Δ. Χρυσοπηγής» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού, για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού, για την εκτέλεση του έργου «Εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δ.Δ. Αγ. Στεφάνου, Πεύκων και Λιθινών» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Δ.Δ. Αγ. Στεφάνου» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού, για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση γεωτρήσεων ύδρευσης περιοχής Λιθινών – Μεταφορά νερού για ύδρευση παραλιακής ζώνης (Λαγκάδα, Πιλαλήματα, Ανάληψη, Μ. Γιαλός, Κουτσουράς» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του Σχολικού Συγκροτήματος 1ου ΕΠΑΛ/ 1ου ΤΕΕ Ιεράπετρας» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας υλικών από την Σ. Χαλέπης και ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση- αποκατάσταση έργων οδοστρωμάτων Δήμου 2010» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκπόνηση των Μελετών «Εδαφοτεχνική έρευνα στο νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Κεντρί» και «Εδαφοτεχνική έρευνα στο νέο Ανοιχτό Θέατρο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Γνωμοδότηση επί των οριογραμμών του ρέματος στην περιοχή «Ξερόκαμπος» του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Προμήθεια Αυτοκινήτων (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012 (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού & Αντλιοστασίων (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Ανάκληση της με αρ. 147/2011 απόφασης Δ.Σ. (Πρόσληψη εποχικού προσωπικού) (Εισηγητής: κ. Καλαντζάκης)

 1. Καθορισμός αριθμού & ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. (Σχετ. το με αρ. 23346/16-5-2011 έγγραφο ΥΠΕΣΑΗΔ) (Εισηγητής: κ. Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης)

 1. Ανάληψη αρμοδιοτήτων και μεταφορά προσωπικού λυομένων Κοινωφελών Επιχειρήσεων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράπετρας ή στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής: κ. Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης)

 1. Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 66/2011 απόφασης Δ.Σ. (Λήψη απόφασης για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μακρύ Γιαλού) (Εισηγητής: κ. Καλαντζάκης)

 1. Καθορισμός διάρκειας αρδευτικής περιόδου για το έτος 2011 – Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων και καθορισμός αμοιβής τους (Εισηγητής: κ. Ζερβάκης)

 1. Τέλη ύδρευσης 2011 ( Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

 1. Μετακινήσεις Δημάρχου & έγκριση δαπανών μετακινήσεων (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

 1. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (β’ δόση 2011) (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης)

 1. Επιχορήγηση ΚΠΕ Ιεράπετρας (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

 1. Μεταστέγαση σχολείων (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης)

 1. Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου (Εισηγητής: κ. Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης)

 1. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών κτιρίων στο δημοτικό ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής : κ. Μεραμβελιωτάκης- Χριστοφακάκης)

 1. Μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη και ορισμός μελών Επιτροπής Καταλληλότητας (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

 1. Αίτηση για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον παραλιακό πεζόδρομο (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου(Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας των προς μίσθωση από το Δήμο ακινήτων, σύμφωνα με τις με αρ. 117, 118 & 119/2011 αποφάσεις του Δ.Σ. (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης)

 1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο, Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (Εισηγητής : κ. Ζαφειράκης)

 1. Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωτή Δημάρχου στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων αδειών Λαϊκών Αγορών (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης )

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον ΕΣΔΑΚ (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης)

 1. Ρύθμιση κυκλοφορίας στην επιβατική τουριστική προβλήτα Ιεράπετρας (Εισηγητής : κ. Ζαφειράκης)

 1. Καθορισμός χώρων πιάτσας Ταξί στο Μακρύ Γιαλό (Εισηγητής: κ. Καλαντζάκης)

 1. Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών (Εισηγητής : κ. Ζαφειράκης)

 1. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

 1. Έγκριση τοποθέτησης νέων παροχών άρδευσης στην Τ.Κ. Μουρνιών

(Εισηγητής: κ. Ζερβάκης)

 1. Έγκριση της με αρ. 9/2011 πρότασης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη (Ανάκληση της με αρ. 34/2010 πρότασης Τ.Σ.) (Εισηγητής: κ. Ζερβάκης)

Advertisements

Written by politesiermg

21/06/2011 στις 7:10 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: