Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας 1/9/2011

leave a comment »

Την 1η Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας με τα παρακάτω θέματα:

 

1. Εκλογή Εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

2. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» (Εισηγητής κ. Χριστοφακάκης)

3. Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων από την ΕΕΤΑΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δήμου Ιεράπετρας», για τις Μονάδες ΒΣΠ Μαλών, Ιεράπετρας, Κάτω Χωριού και Μακρύ Γιαλού (Εισηγητής κ. Χριστοφακάκης)

4. Συνδιοργάνωση συνεδρίου με το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας για «Τα Αινίγματα. Ο λαϊκός αινιγματικός λόγος στην Κρήτη», αφιερωμένου στη μνήμη της Μαρίας Λιουδάκη (Εισηγητής κ. Χριστοφακάκης)

5. Πολιτική Προστασία 2011 – Αποδοχή χρηματοδότησης (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

6. Ανακύκλωση Απορριμμάτων (Εισηγητής κ. Προϊστάκης)

7. Νομιμοποίηση κατασκευών στη ζώνη αιγιαλού στην παραλία Ιεράπετρας και στη Γρα Λυγιά Ιεράπετρας (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

8. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση έργων και οδοστρωμάτων Δήμου 2011» (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 1.12 «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ, που αφορά: Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

10. Γνωμοδότηση επί των οριογραμμών των ρεμάτων του ΒΙΠΑ Ιεράπετρας στην περιοχή «Ξεροστέρνες» του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

11. Υποβολή πρότασης του Δήμου στην Πρόσκληση 28 της Ψηφιακής Σύγκλισης (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

12. Συμπληρωματική σύμβαση για την προμήθεια γάλακτος (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανέγερση και Κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Κεντρί Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

14. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων» (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

15. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού λυμάτων από Κεντρί έως Ιεράπετρα» (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

17. Έγκριση εκτέλεσης από ιδιώτη, του έργου «Ανακατασκευή δημοτικής οδού από πλατεία Καβουσίου έως Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου και τμήματος οδού προς Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου» (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

18. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 2ου Λυκείου Ιεράπετρας (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

19. Έγκριση της με αριθμό 6/2010 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου – 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

20. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 3ου Δημοτικού Σχολείου – 3ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

21. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 4ου Δημοτικού Σχολείου – 5ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

22. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 5ου Δημοτικού Σχολείου – 4ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

23. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Φέρμων (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

24. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κάτω Χωριού (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

25. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Παχείας Άμμου (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

26. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καλαμαύκας (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

27. Έγκριση της με αριθμό 1/2010 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ανατολής (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

28. Έγκριση της με αριθμό 3/2010 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μύρτου (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

29. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Μακρύ Γιαλού (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

30. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Κουτσουρά (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

31. Παραχώρηση προσωρινής χρήσης του αύλειου χώρου και των τουαλετών του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο, για την πραγματοποίηση συναυλίας (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

32. Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο, σύμφωνα με το Ν. 3979/2011 (Εισηγητής Οικονομική Υπηρεσία)

33. Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

34. Αλλαγή κατηγορίας επαγγελματικής άδειας ως προς τα πωλούμενα είδη (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

35. Γνωμοδότηση για ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου πώλησης ειδών παντοπωλείου (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

36. Σύσταση Επιτροπής υπερκαταναλώσεων – διαρροών (Εισηγητής κ. Ζερβάκης)

37. Συζήτηση αιτήσεων καταναλωτών που αφορούν σε υπερκαταναλώσεις και διαρροές (Εισηγητής κ. Ζερβάκης)

38. Έγκριση τοποθέτησης παροχών άρδευσης στον οικισμό Σταυρού Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής κ. Ζερβάκης)

39. Έγκριση τοποθέτησης παροχών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Μαλών (Εισηγητής κ. Ζερβάκης)

40. Έγκριση τοποθέτησης παροχών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Ανατολής (Εισηγητής κ. Ζερβάκης)

41. Έγκριση τοποθέτησης παροχών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Χριστού (Εισηγητής κ. Ζερβάκης)

 

Σαςπροσκαλούμετην1ηΣεπτεμβρίουτουέτους2011, ημέραΠέμπτηκαιώρα7:00 μ.μ.σετακτικήσυνεδρίαση, στηναίθουσατουΔημοτικούΣυμβουλίου, γιανασυζητήσουμεταπαρακάτωθέματα:

 1. ΕκλογήΕκπροσώπωντουΔήμουστηΓενικήΣυνέλευσητηςΠ.Ε.Δ.

 1. ΈγκρισηΟργανισμούΕσωτερικήςΥπηρεσίαςτουΝ.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» (Εισηγητήςκ. Χριστοφακάκης)

 1. ΈκδοσηεγγυητικώνεπιστολώνκαλήςεκτέλεσηςτωνεγκεκριμένωνΠρογραμμάτωναπότηνΕΕΤΑΑ «ΒΟΗΘΕΙΑΣΤΟΣΠΙΤΙΔήμουΙεράπετρας», γιατιςΜονάδεςΒΣΠΜαλών, Ιεράπετρας, ΚάτωΧωριούκαιΜακρύΓιαλού (Εισηγητήςκ. Χριστοφακάκης)

 1. ΣυνδιοργάνωσησυνεδρίουμετοΚέντροΚρητικήςΛογοτεχνίαςγια «ΤαΑινίγματα. ΟλαϊκόςαινιγματικόςλόγοςστηνΚρήτη», αφιερωμένουστημνήμητηςΜαρίαςΛιουδάκη (Εισηγητήςκ. Χριστοφακάκης)

 1. ΠολιτικήΠροστασία 2011 – Αποδοχήχρηματοδότησης (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. ΑνακύκλωσηΑπορριμμάτων (Εισηγητήςκ. Προϊστάκης)

 1. Νομιμοποίηση κατασκευών στη ζώνη αιγιαλού στην παραλία Ιεράπετρας και στη Γρα Λυγιά Ιεράπετρας (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

 1. Απευθείαςανάθεσητηςπρομήθειαςυλικώντουέργου «ΣυντήρησηαποκατάστασηέργωνκαιοδοστρωμάτωνΔήμου 2011» (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. ΤροποποίησηπροϋπολογισμούγιατηνυποβολήπρότασηςστηνΠρόσκληση 1.12 «ΠεριβάλλονκαιΑειφόροςΑνάπτυξη» τουΥΠΕΚΑ, πουαφορά: ΠρότυπαεπιδεικτικάέργααξιοποίησηςανανεώσιμωνπηγώνενέργειαςκαιδράσειςεξοικονόμησηςενέργειαςσευφιστάμεναδημόσιασχολικάκτίριαΠρωτοβάθμιαςκαιΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. ΓνωμοδότησηεπίτωνοριογραμμώντωνρεμάτωντουΒΙΠΑΙεράπετραςστηνπεριοχή «Ξεροστέρνες» τουΔήμουΙεράπετρας (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. ΥποβολήπρότασηςτουΔήμουστηνΠρόσκληση 28 τηςΨηφιακήςΣύγκλισης (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. Συμπληρωματικήσύμβασηγιατηνπρομήθειαγάλακτος (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. Έγκριση 1ουΑΠΕτουέργου «ΑνέγερσηκαιΚατασκευήΝέουΒρεφονηπιακούΣταθμούστοΚεντρίΔήμουΙεράπετρας» (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. Τροποποίησηπροϋπολογισμούγιατην «Προμήθειααντλητικώνσυγκροτημάτων» (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. ΟρισμόςΕπιτροπήςπαραλαβήςπρομηθειώντουΔήμου (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. ΈγκρισηΠρωτοκόλλουΠροσωρινήςΠαραλαβήςτουέργου «ΚατασκευήαγωγούλυμάτωναπόΚεντρίέωςΙεράπετρα» (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. Έγκρισηεκτέλεσηςαπόιδιώτη, τουέργου «ΑνακατασκευήδημοτικήςοδούαπόπλατείαΚαβουσίουέωςΙερόΝαόΑγ. ΓεωργίουκαιτμήματοςοδούπροςΙερόΝαόΜιχαήλΑρχαγγέλου» (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 1/2011 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπής 2ουΛυκείουΙεράπετρας (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 6/2010 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπής 1ουΔημοτικούΣχολείου – 7ουΝηπιαγωγείουΙεράπετρας (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 1/2011 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπής 3ουΔημοτικούΣχολείου – 3ουΝηπιαγωγείουΙεράπετρας (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 1/2011 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπής 4ουΔημοτικούΣχολείου – 5ουΝηπιαγωγείουΙεράπετρας (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 1/2011 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπής 5ουΔημοτικούΣχολείου – 4ουΝηπιαγωγείουΙεράπετρας (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 1/2011 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπήςΔημοτικούΣχολείουΝηπιαγωγείουΦέρμων (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 1/2011 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπήςΔημοτικούΣχολείου & ΝηπιαγωγείουΚάτωΧωριού (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 1/2011 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπήςΔημοτικούΣχολείου & ΝηπιαγωγείουΠαχείαςΆμμου (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 1/2011 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπήςΔημοτικούΣχολείου & ΝηπιαγωγείουΚαλαμαύκας (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 1/2010 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπήςΔημοτικούΣχολείου & ΝηπιαγωγείουΑνατολής (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 3/2010 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπήςΔημοτικούΣχολείου & ΝηπιαγωγείουΜύρτου (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 1/2011 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπήςΔημοτικούΣχολείουΝηπιαγωγείουΜακρύΓιαλού (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Έγκρισητηςμεαριθμό 1/2011 ΠράξηςτουΔ.Σ. τηςΣχολικήςΕπιτροπήςΔημοτικούΣχολείουΝηπιαγωγείουΚουτσουρά (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. Παραχώρησηπροσωρινήςχρήσηςτουαύλειουχώρουκαιτωντουαλετώντου 3ουΓυμνασίουΙεράπετραςστονΙστιοπλοϊκόΌμιλο, γιατηνπραγματοποίησησυναυλίας (Εισηγητήςκ. Ψαρουδάκης)

 1. ΡύθμισηοφειλώνπροςτοΔήμο, σύμφωναμετοΝ. 3979/2011 (ΕισηγητήςΟικονομικήΥπηρεσία)

 1. ΧορήγησηαδειώνπαραγωγώνπωλητώνΛαϊκώνΑγορών (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. Αλλαγήκατηγορίαςεπαγγελματικήςάδειαςωςπροςταπωλούμεναείδη (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. Γνωμοδότησηγιαανανέωσηάδειαςυπαίθριουπλανόδιουεμπορίουπώλησηςειδώνπαντοπωλείου (Εισηγητήςκ. Ζαφειράκης)

 1. ΣύστασηΕπιτροπήςυπερκαταναλώσεωνδιαρροών (Εισηγητήςκ. Ζερβάκης)

 1. Συζήτησηαιτήσεωνκαταναλωτώνπουαφορούνσευπερκαταναλώσειςκαιδιαρροές (Εισηγητήςκ. Ζερβάκης)

 1. ΈγκρισητοποθέτησηςπαροχώνάρδευσηςστονοικισμόΣταυρούΔήμουΙεράπετρας (Εισηγητήςκ. Ζερβάκης)

 1. ΈγκρισητοποθέτησηςπαροχώνάρδευσηςστηνΤοπικήΚοινότηταΜαλών

(Εισηγητήςκ. Ζερβάκης)

 1. ΈγκρισητοποθέτησηςπαροχώνάρδευσηςστηνΤοπικήΚοινότηταΑνατολής (Εισηγητήςκ. Ζερβάκης)

 1. ΈγκρισητοποθέτησηςπαροχώνάρδευσηςστηνΤοπικήΚοινότηταΧριστού (Εισηγητήςκ. Ζερβάκης)

Advertisements

Written by politesiermg

29/08/2011 στις 5:57 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: