Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Θέματα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας 27/9/2011

leave a comment »

Θα πραγματοποιηθούν τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες.

Η πρώτη συνεδρίαση (6:30μ.μ.) έχει ως μοναδικό θέμα την έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού πρώην Δήμου Ιεράπετρας οικον. έτους 2010
(Εισηγητής: κ. Στέφανος Τζανάκης, Ορκωτός Λογιστής)

Η δεύτερη (7.00 μ.μ.) αφορά την Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού οικον. έτους 2011
(Εισηγητής: κ. Καλαντζάκης)

Ακολουθεί στις 7.30 μ.μ. συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.    Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011
(Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

2.    Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας    (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

3.    Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις του Δήμου (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

4.    Καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων για χρήση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Παχείας Άμμου                (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

5.    Καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων στέγασης Αγροτικού Ιατρείου στον οικισμό Φέρμα της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

6.    Καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων στέγασης Αγροτικού Ιατρείου στη Γρα Λυγιά Ιεράπετρας (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

7.    Παραχώρηση χρήσης παγίων εγκαταστάσεων και κινητών της υπό εκκαθάριση ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού στο Δήμο Ιεράπετρας          (Εισηγητής: κ. Καλαντζάκης)

8.    Εξέταση ένστασης Βακιντή Δημητρίου Ε.Δ.Ε. κατά της με αριθμό πρωτ. 7808/23-6-2011 Πράξης της Τεχνικής Υπηρεσίας                      (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

9.    Παραχώρηση χρήσης χώρου στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ιεράπετρας (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

10.    Παραχώρηση χρήσης φουσκωτού σκάφους του Δήμου στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ιεράπετρας (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

11.    Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 1.12 «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που αφορά σε: «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»    (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

12.    1η Τροποποίηση – Επικαιροποίηση πρότασης για το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης για το Αστικό Κέντρο του Δήμου Ιεράπετρας» και έγκριση νέας Μελέτης του έργου «Διαμόρφωση τμήματος παραλιακού πεζόδρομου»

13.    Έγκριση εκτέλεσης της «Προμήθειας εξοπλισμού για το Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Κεντρί του Δήμου Ιεράπετρας» (Αποδοχή χρηματοδότησης – Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής) (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

14.    Αποδοχή χρηματοδότησης & έγκριση Μελέτης του έργου «Επείγουσες εργασίες προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας»           (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

15.    «Κατασκευή μικρών τεχνικών Τ.Κ. Δήμου Ιεράπετρας»            (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

16.    «Βελτίωση – Επέκταση αρδευτικών δικτύων» (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

17.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση και Κατασκευή Νέου βρεφονηπιακού Σταθμού στο Κεντρί Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

18.    Έγκριση Τελικού Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης – ύδρευσης πόλης Ιεράπετρας και ολοκλήρωση κατασκευής συνδετηρίου ΣΑ8 με οριζόντια διάτρηση»               (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

19.    Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ιεράπετρας (άρθρο 202 ΚΔΚ) (Εισηγητής: κ. Χριστοφακάκης)

20.    Σύσταση Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (Εισηγητής κ. Χριστοφακάκης)

21.    Συνδιοργάνωση Συνεδρίου με το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας (προσδιορισμός δαπάνης) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

22.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δίκτυο Τουριστικών Δήμων (Εισηγητής: κ. Λαθουράκης)

23.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στο σεμινάριο για την «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» που πραγματοποιείται από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. σε συνεργασία & εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης)

24.    Τροποποίηση της με αριθμό 31/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Ορισμός μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών εκμίσθωσης, εκποίησης, μίσθωσης, αγοράς πραγμάτων από το Δήμο για το έτος 2011)    (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης)

25.    Τροποποίηση της με αριθμό 36/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Συγκρότηση Επιτροπής για τη διάθεση μισθωμάτων από διαμερίσματα Γ. Κολυδάκη)         (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

26.    Τροποποίηση της με αριθμό 63/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

27.    Τροποποίηση της με αριθμό 69/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Συγκρότηση Επιτροπής Παραβατικότητας)  (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

28.    Τροποποίηση της με αριθμό 126/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων) (Εισηγητής κ. Ψαρουδάκης)

29.    Τροποποίηση της με αριθμό 193/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Ορισμός δημοτικών συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Γραφείου Πολιτικής Προστασίας)   (Εισηγητής κ. Ζαφειράκης)

30.    Μετατόπιση περιπτέρου   (Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης)

31.    Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (γ΄κατανομή 2011)  (Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης)

32.    Κοπή Δένδρων (Εισηγητής: Προϊστάκης Γεώργιος)

33.    Διαγραφή τελών ύδρευσης λόγω διαρροών. (Εισηγητής: κ. Ζερβάκης)

34.    Έγκριση τοποθέτησης  παροχών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς (Εισηγητής κ. Ζερβάκης)

35.    Έγκριση τοποθέτησης  παροχών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Μουρνιών (Εισηγητής: κ. Ζερβάκης)

36.    Έγκριση τοποθέτησης  παροχών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού    (Εισηγητής: κ. Ζερβάκης)

Advertisements

Written by politesiermg

27/09/2011 στις 1:25 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: