Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας 24/11/2011

leave a comment »

Την 24η Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕΠ Κρήτης Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

2. Αποδοχή απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για μεταβίβαση μετοχών Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Ε. Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

3. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» Εισηγητής: κ. Προϊστάκης Γεώργιος

4. Συμπλήρωση της με αριθμό 65/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Ορισμός Δ.Σ. του δημοτικού Ν.Π. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»)
Εισηγητής: κ. Χριστοφακάκης

5. Τροποποίηση της με αριθμό 127/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

6. «Βελτίωση δεξαμενών και προστασία πηγών ύδρευσης», προϋπολογισμού 50.000,00 € Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση και Κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Κεντρί Δήμου Ιεράπετρας»
Εισηγητής κ. Ζαφειράκης

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού για αλλαγή κωδικού εγγραφής στον προϋπολογισμό του Δήμου, της Πράξης «Γεωφυσική χαρτογράφηση οικοπέδου ΜΙΝΩΣ» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

9. Τροποποίηση Τεχνκού Προγράμματος 2011 για το συνεχιζόμενο έργο «Συνήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης (προμήθεια υλικών)» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

10. Έγκριση Έκθεσης Επιτροπής εκτίμησης ακινήτου στη θέση Καθαράδες του Δήμου Ιεράπετρας Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

11. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου
Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση δημοτικών δρόμων 2011»
Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

13. Μείωση μισθώματος του διαμερίσματος επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 6-8 στην Αθήνα Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

14. Αίτηση για αναπροσαρμογή μισθώματος χώρου στάθμευσης πλησίον του ΟΤΕ
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

15. Έξοδα μετακίνησης Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων στην Αθήνα
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

16. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών
Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

17. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

18. Έγκριση της με αριθμό 4/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 1ου Λυκείου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010)
Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

19. Έγκριση της με αριθμό 9/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 1ου Λυκείου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 5/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

20. Έγκριση της με αριθμό 9/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 2ου Λυκείου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

21. Έγκριση της με αριθμό 2/2010 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑΛ – ΙΕΚ Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2009)
Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

22. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Εσπερινού ΕΠΑΛ Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

23. Έγκριση της με αριθμό 2/2010 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

24. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

25. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

26. Έγκριση της με αριθμό 13/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

27. Έγκριση της με αριθμό 5/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου -1ου Νηπιαγωγείου – 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010)
Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

28. Έγκριση της με αριθμό 8/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου – 2ου & 6ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

29. Έγκριση της με αριθμό 4/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 4ου Δημοτικού Σχολείου – 5ου Νηπιαγωγείου (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

30. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 5ου Δημοτικού Σχολείου – 4ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

31. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

32. Έγκριση της με αριθμό 4/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Μακρύ Γιαλού (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 5/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

33. Έγκριση της με αριθμό 2/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Κουτσουρά (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

34. Έγκριση της με αριθμό 4/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Παχείας Άμμου (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

35. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κάτω Χωριού (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

36. Έγκριση της με αριθμό 3/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Φέρμων (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

37. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Καβουσίου (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

38. Έγκριση της με αριθμό 2/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Καβουσίου (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

39. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κεντριού (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

40. Έγκριση της με αριθμό 3/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κεντριού (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

41. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μύρτους (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

42. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καλαμαύκας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

43. Έγκριση της με αριθμό 1/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μαλών (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

44. Έγκριση της από 5-8-2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μαλών (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

Written by politesiermg

23/11/2011 στις 5:10 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: