Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας 22/12/2011

leave a comment »

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης:

Σας προσκαλούμε την 22α Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2012-2014 Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

2. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

3. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έργο «Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας & Κοινωνικής Πρόνοιας στο νέο Δήμο Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου» Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

4. Υποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση της ΜΟΔ Α.Ε. για την υποστήριξη του Δήμου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης

5. Λύση λειτουργίας του ΣΕΔΗΚ ως ΝΠΔΔ Εισηγητής: κ. Γενειατάκη

6. Αποζημίωση χρήσης για την κεραία της εταιρείας WIND στη θέση «Αφέντης» Τ.Κ. Ορεινού Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

7. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

8. Έξοδα μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

9. Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις του Δήμου Εισηγητής: κ.Λαθουράκης

10. Καθορισμός τελών ύδρευσης- άρδευσης –αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

11. Αναπροσαρμογή ανταποδοτικού τέλους ανά επισκέπτη στη νήσο Χρυσή Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

12. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εισηγητής: κ.Λαθουράκης

13. Ανάθεση της εργασίας «Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2011 σε Ορκωτό Λογιστή» Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

14. Κλείσιμο λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος του πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού και μεταφορά υπολοίπου σε λογαριασμό της Ε.Τ.Ε. του Καλλικρατικού Δήμου Ιεράπετρας (και εξουσιοδότηση υπαλλήλου) Εισηγητής: κ. Λαθουράκης

15. Αναπροσαρμογή τελών δικαιωμάτων ταφής και εκταφής στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας Εισηγητής: κ. Κατρίνης

16. Συμπλήρωση της με αρ. 317/2010 Κανονιστικής Απόφασης για τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

17. Διαγραφή τελών άρδευσης Εισηγητής: κ. Ζερβάκης

18. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τελών άρδευσης Εισηγητής : κ. Ζερβάκης

19. Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Ιεράπετρας» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

20. Υποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση ΚΩΔ.49 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την «Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000»

21. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2011 για τη σύνταξη Μελέτης για τη «Χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

22. Κατασκευή μικρών τεχνικών απορροής ομβρίων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

23. Οριστική παραλαβή της Μελέτης «Φάκελος έργου Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Βιολογικού Καθαρισμού (Ε.Ε.Λ.) Ιεράπετρας» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

24. Έγκριση Μελέτης για το έργο «Επέκταση Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνας Μερκούρη» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ Εισηγητής: κ.Ζαφειράκης

25. Έγκριση Μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου Μουσουλμανικού Τζαμί» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ Εισηγητής: κ.Ζαφειράκης

26. Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην προς απαλλοτρίωση ζώνη του δρόμου της παράκαμψης Ιεράπετρας- Γρα Λυγιάς Εισηγητής: κ.Ζαφειράκης

27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Δικτύου Αδιαβάτου» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

28. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανέγερση και Κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Κεντρί του Δήμου Ιεράπετρας» Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

29. Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2012 Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

30. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων για το έτος 2012 και προσδιορισμός ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων Εισηγητής: κ.Ζαφειράκης

31. Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης

32. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού γηπέδου σε νεοϊδρυθέντα Σύλλογο αντισφαίρισης Εισηγητής: κ.Κατρίνης

33. Παραχώρηση χρήσης χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλών στον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Μαλών. Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

34. Έγκριση της με αριθμό 2/2008 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑΛ-ΙΕΚ Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2007)
Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

35. Έγκριση της με αριθμό 2/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑΛ-ΙΕΚ Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

36. Έγκριση της με αριθμό 11/2010 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής του Γυμνασίου Κουτσουρά & Λυκείου Μακρύ Γιαλού (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής οικον. έτους 2010) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

37. Έγκριση της με αριθμό 8/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑΛ-ΙΕΚ Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

38. Έγκριση της με αριθμό 4/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Νέας Ανατολής Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

39. Έγκριση της με αριθμό 7/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Κουτσουρά & Λυκείου Μακρύ Γιαλού (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

40. Έγκριση της με αριθμό 20/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

41. Έγκριση της με αριθμό 6/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής του 3ου Δημοτικού Σχολείου & 3ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

42. Έγκριση της με αριθμό 10/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Δημοτικού Σχολείου, 2ου και 6ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

43. Έγκριση της με αριθμό 4/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

44. Έγκριση της με αριθμό 2/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

45. Έγκριση της με αριθμό 4/2011 Πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου & Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιεράπετρας (Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής από 1/1/11 έως 4/8/11) Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης

46. Έγκριση τοποθέτησης παροχών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Μαλών (Εισηγητής: κ. Ζερβάκης)

47. Έγκριση τοποθέτησης παροχών άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη (Εισηγητής: κ. Ζερβάκης)

Advertisements

Written by politesiermg

19/12/2011 στις 5:51 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: