Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Θέματα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας (Τρίτη 30/10/201)

leave a comment »

Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του ΔΣ Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 30/10/2012 στην αίθουσα Μαρία Λιουδάκη.

Η πρώτη, η οποία χαρακτηρίζεται «ειδική», με ώρα έναρξης 6:30μμ,  αφορά στο θέμα:

Έγκριση τροποποίησης Απογραφής έναρξης 01-01-2011 και έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως  2011  του Δήμου μας.                     Εισηγητής: κ. Δηλάρης

Στη δεύτερη, τακτική συνεδρίαση, με ώρα έναρξης 7:30μμ, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης από 01/01/2010- 31/12/2010 της ΚΕΔΙ.     Εισηγητής: κ. Δηλάρης
 2. Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης της Εκκαθάρισης της ΚΕΔΙ.   Εισηγητής: κ. Δηλάρης
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2012 και αναμόρφωση προϋπολογισμού.     Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού.   Εισηγητές: κ. Ζαφειράκης
 5. Λύση μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας.          Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 6. Εκμίσθωση με δημοπρασία ακινήτων του Δήμου μας.   Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 7. Παράταση σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου.     Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 8. Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής.     Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 9. Επιχορήγηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.                                          Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 10. Χορήγηση βοηθήματος σε άπορο συνδημότη μας.                           Εισηγητής : κ. Λαθουράκης
 11. Αποδοχή χρηματοδότησης για εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών  στις 17/06/2012.         Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 12. Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας.                                Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 13. Έγκριση μετακίνησης και δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου στη      Ρόδο.                                         Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 14. Κήρυξη ως έκπτωτων , πλειοδοτών σε δημοπρασίες.         Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής της προμήθειας «Βελτίωση-επέκταση αρδευτικών δικτύων Ιεράπετρας».            Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 16. Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας.              Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης
 17. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησης Προγραμμάτων με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.       Εισηγητής: κ. Ζαχαρενάκης
 18. Τροποποίηση-συμπλήρωση του Κανονισμού Καθαριότητας & Εμφάνισης .                                                     Εισηγητής κ. Κατρίνης
 19. Συμπλήρωση της με αρ.317/2010  κανονιστικής απόφασης Δ.Σ. για τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.                   Εισηγητής κ. Ζαφειράκης.
 20. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013.                                     Εισηγητής: κ. Ψαρουδάκης
 21. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου.                                Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 22. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου.      Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας».                                            Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης
 24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Νεκροταφείων Δήμου Ιεράπετρας».                                               Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας με σκυρόδεμα».  Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κολυμβητήριο Ιεράπετρας Α΄ Φάση».     Εισηγητής: κ.Ζαφειράκης
 27. Έγκριση θέσεων τοποθέτησης πινακίδων για την υλοποίηση της πράξης «Ανάδειξη και Προώθηση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.  Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης
 28. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Πρόγραμμα προβολής branding χωριών» στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ)  Δήμου Ιεράπετρας.                      Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης
 29. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Ανάδειξη Δημοτικού κτιρίου για κέντρο πληροφόρησης φυσικού περιβάλλοντος και πολυκέντρου Καλαμαύκας» στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ)  Δήμου Ιεράπετρας.                         Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης
 30. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Κέντρο πληροφόρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον οικισμό Ανατολή» στο   Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης ΠεριοχώνΥπαίθρου (ΟΣΑΠΥ)  Δήμου Ιεράπετρας.          Εισηγητής: κ. Ζαφειράκης
 31. Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.  Εισηγητής κ. Λιανάκης
 32. Γνωμοδότηση ως προς τον ανώτατο αριθμό, ανά κατηγορία των αδειών,  άσκησης υπαίθριου εμπορίου.          Εισηγητής:  κ. Ζερβάκης
 33. Το πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης στην Ιεράπετρα και προτάσεις για την αντιμετώπισή του.          Εισηγητής:  κ. Λιανάκης
 34. Έγκριση χώρου λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Ιεράπετρας, σύμφωνα με το Ν.4056/2012.                        Εισηγητής:  κ. Λιανάκης
 35. Παράταση αρδευτικής περιόδου για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.     Εισηγητής: κ. Ζερβάκης
 36. Έγκριση απόφασης Επιτροπής διαρροών- υπερκαταναλώσεων   ύδρευσης                                                       Εισηγητής: κ. Ζερβάκης
 37. Διαγραφή οφειλών τελών κοιμητηρίου Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού             Εισηγητής: κ. Λαθουράκης
 38. Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης- αποχέτευσης λόγω λαθών της Υπηρεσίας      Εισηγητής κ. Ζερβάκης
 39. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών             Εισηγητής: κ. Ζερβάκης
 40. Χορήγηση παροχών άρδευσης στην Τ.Κ. Μύθων                     Εισηγητής: κ. Ζερβάκης
 41. Χορήγηση παροχής άρδευσης στην Τ.Κ. Κάτω Χωριού                              Εισηγητής: κ. Ζερβάκης
Advertisements

Written by politesiermg

27/10/2012 στις 9:00 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: