Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Ψήφισμα του ΔΣ Ιεράπετρας για τον Παύλο Φύσσα

leave a comment »

Παύλος Φύσσας

Το ΔΣ Ιεράπετρας αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση των Πολιτών εν δράσει, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 15η Οκτωβρίου του 2013, την έκδοση Ψηφίσματος με το οποίο καταδικάζεται η στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα από μέλη της Χρυσής Αυγής:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Καταδικάζουμε απερίφραστα τη στυγερή δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα από μέλη της Χρυσής Αυγής και την εγκληματική δράση ναζιστικών ομάδων.

Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να αναπτυχθεί το ναζιστικό φαινόμενο στον τόπο μας.

Καλούμε τους συντοπίτες μας, τους συλλογικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής, να απομονώσουν τους υπεύθυνους της ρατσιστικής και ναζιστικής προπαγάνδας στον τόπο μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας σε επόμενη συνεδρίασή του θα ονομάσει οδό της πόλης προς τιμήν του Παύλου Φύσσα, μετά τη σχετική εισήγηση από την αρμόδια Επιτροπή ονοματοθεσίας.

Ακολουθεί το πρακτικό της απόφασης που περιέχει και την εισήγηση του επικεφαλής της παράταξης Πολίτες εν δράσει και δημοτικού συμβούλου Ιεράπετρας, Μιχάλη Μαχαιρά:

Στην Ιεράπετρα την 15η Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 14128/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Επιδόθηκε, επίσης, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αγγελάκη – Καπελέρη Μαρία
Απoχώρησε κατά την ενημέρωση 11. Λιανάκης Γεώργιος
2. Αθάνατος Γεώργιος Αποχώρησε μετά τη
συζήτηση του 30ου θέματος 12. Μαρκόπουλος Εμμανουήλ
3. Γαλάνης Χρήστος 13. Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης
Νικόλαος
4. Γενειατάκη Δέσποινα Αποχώρησε μετά τη
συζήτηση των κατεπειγόντων θεμάτων 14. Μαχαιράς Ιάκωβος Απουσίαζε κατά τη
συζήτηση των 1,2,3,4 και 5 θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης
5. Ζαφειράκης Εμμανουήλ 15. Μαχαιράς Μιχαήλ
6. Ζερβάκης Εμμανουήλ 16. Παπαδάκης Εμμανουήλ
7. Καλαντζάκης Θεοδόσιος 17. Προϊστάκης Γεώργιος
8. Κοτσιφάκη Μαρία 18. Σφακιανάκης Χριστόφορος
9. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος 19. Ψαρουδάκης Ιωάννης
10. Λαθουράκης Ιωάννης Απουσίαζε κατά
τη συζήτηση των 2ου 3ου και 4ου κατεπειγόντων
θεμάτων
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Καναβάκης Θεοδόσιος 5. Λαντζανάκης Νικόλαος
2. Καναβάκη – Ριζωνάκη Δέσποινα 6. Λιοντάκης Ιωάννης
3. Κατρίνης Εμμανουήλ 7. Σκύβαλος Δημήτριος
4. Κορνάρος Χαράλαμπος 8. Σπηλιαρώτη Όλγα

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
Α. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας
Ασπραδάκης Γεώργιος Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος
Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων
1. Μπαγορδάκης Εμμανουήλ (Αγ. Στεφάνου)
Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος 4. Πιτροπάκης Νικόλαος (Σχινοκαψάλων)
Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος
2. Μπιλανάκης Εμμανουήλ (Ανατολής 5. Ραπάνης Γεώργιος (Παχείας Άμμου)
Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος
3. Παντελάκης Αλέξανδρος (Μύρτου)
Αποχώρησε κατά την ενημέρωση, επέστρεψε
κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος και αποχώρησε
πριν την ψηφοφορία 6.Ψυλλινάκη – Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμ.)
Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος
Δεν παραβρέθηκαν:
Α. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων
1. Αλεξάκης Εμμανουήλ (Ρίζας) 8. Λαμπράκης Κων/νος (Μεταξοχωρίου)
2. Βρυγιωνάκης Χαράλαμπος (Σταυροχωρ.) 9. Παπαδάκης Εμμανουήλ (Μακρυλιάς)
3. Δαμασκηνάκης Εμμανουήλ (Μουρνιών) 10.Πλακαντωνάκης Κων/νος (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκης Ιωάννης (Γδοχίων) 11.Σακκαδάκη – Μπαχλιτζανάκη Μαρία
(Αγίου Ιωάννη)
5. Καπανταϊδάκης Παύλος (Μεσελέρων) 12.Σουργιαδάκης Ιωάννης (Κάτω Χωριού)
6. Καραλάκης Γεώργιος (Χριστού) 13.Ταυλάκης Γεώργιος (Μύθων)
7. Κουρμουλάκης Εμμανουήλ (Ορεινού) 14.Τσακιράκης Γεώργιος (Μαλών)
Β. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
Γιακουμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Σήφης Αναστασάκης.
Παραβρέθηκαν, επίσης, οι υπάλληλοι του Δήμου Μαρία Βολυράκη και Σοφία Δαγαλάκη, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθησε η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από το Δήμαρχο, ο οποίος αναφέρθηκε στις εξελίξεις για το ΙΚΑ Ιεράπετρας και στην πορεία δημοτικών έργων, τα οποία ήδη εκτελούνται ή που βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοπράτησή τους.
Επιπλέον, ο Δήμαρχος πρότεινε να κλείσει ο Δήμος στις 17 Οκτωβρίου, ημερομηνία διεξαγωγής συλλαλητηρίου για το Νοσοκομείο.
Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Μιχαήλ Μαχαιράς ζήτησε να καταδικάσει το Δημοτικό Συμβούλιο τη στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα και να τιμηθεί η μνήμη του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε να συζητηθούν ως κατεπείγοντα τα παρακάτω θέματα:
­ Έκδοση ψηφίσματος για τον Παύλο Φύσσα
­ Συμπαράσταση στους αγώνες των αγροτών για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων
­ Κλείσιμο του Δημαρχείου στις 17 Οκτωβρίου, ημερομηνία πραγματοποίησης παλλαϊκού συλλαλητηρίου και
­ Κοπή φοίνικα στην πλατεία Πλαστήρα
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν ως κατεπείγοντα τα παραπάνω τέσσερα θέματα.
Η συζήτησή τους έγινε, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο κατεπείγον θέμα, έδωσε το λόγο στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της μείζονος μειοψηφίας κ. Μιχαήλ Μαχαιρά, ο οποίος είπε: «θα αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει όλη την ελληνική κοινωνία και με το οποίο έχει ασχοληθεί και η ΚΕΔΕ, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Επιτρέψτε μου, κάποιες σημειώσεις, που έγραψα λίγο πριν έρθω, να σας τις διαβάσω.

Όταν επικράτησε ο φασισμός στην Ιταλία και μετέπειτα στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, επρόκειτο για ένα πρωτόγνωρο ιστορικό φαινόμενο. Ποτάμια αίματος χρειάστηκαν για να είναι πλέον σε θέση η ανθρωπότητα να γνωρίζει τι εστί ναζιστική θηριωδία. Σήμερα, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει. Ανεξάρτητα από την άποψη του καθενός για τη φύση του φαινομένου και τα αίτιά του, δεν μπορεί παρά να προκαλεί αποτροπιασμό σε καθένα που διατηρεί κατά το ελάχιστο τη λογική και την ευαισθησία του, η αναβίωση ενός φαινομένου σε ένα τόπο που αντιστάθηκε και πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος στον αγώνα ενάντια στις ναζιστικές ορδές του Χίτλερ.

Σήμερα το φαινόμενο αναβιώνει ως τοξικό παράγωγο της κοινωνικής αποσύνθεσης, και της προσπάθειας των προνομιούχων τάξεων να διατηρήσουν την κυρίαρχη θέση τους. Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, δυστυχώς είχε προαναγγελθεί. Το μόνο που δεν γνωρίζαμε ήταν το πότε θα συμβεί. Είχε προαναγγελθεί με τις εκατοντάδες επιθέσεις, αρκετές εκ των οποίων δολοφονικές, εναντίον μεταναστών και όχι μόνο. Η ιστορία όμως διδάσκει ότι ο φασισμός έρχεται πρώτα για τους άλλους και μετά για σένα. Για τον καθένα από μας.
Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο να καταδικάσουμε όλοι μαζί απερίφραστα τη στυγερή δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα, από μέλη της Χρυσής Αυγής και στην εγκληματική δράση ναζιστικών ομάδων να δηλώσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να αναπτυχθεί το φασιστικό φαινόμενο στον τόπο μας, να καλέσουμε τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το καθήκον τους, ώστε όσοι συμμετέχουν στις εγκληματικές αυτές ενέργειες να υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους, να καλέσουμε όλους τους συλλογικούς φορείς και κυρίως την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής να απομονώσουν τους υπεύθυνους της ρατσιστικής και ναζιστικής προπαγάνδας στον τόπο μας.

Να προχωρήσει ο Δήμος μας σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Να ονομάσουμε δρόμο-πλατεία ή αίθουσα προς τιμήν του Παύλου Φύσσα και αν συμφωνείτε κ. συνάδελφοι να σχηματιστεί και μια επιτροπή διαπαραταξιακή για να κάνει μια πρόταση προς το δημοτικό συμβούλιο επ΄αυτού. Να σημειώσω κ. Δήμαρχε ότι αντίστοιχη απόφαση έχει πάρει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όπου καλεί και όλα τα δημοτικά συμβούλια– αναφέρω ακριβώς τις λέξεις με τις οποίες διατυπώνεται, ακριβώς τη διατύπωση:

«Να κηρύξει ανεπιθύμητη τη Χρυσή Αυγή». Αυτή είναι η έκκληση της ΚΕΔΕ προς τα δημοτικά συμβούλια, αλλά και δεκάδες δημοτικά συμβούλια σε όλη τη χώρα.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της μείζονος μειοψηφίας κ. Μιχαήλ Μαχαιρά
2. Τη με αρ. 110/2011 «Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και ειδικότερα το άρθρο 11 «Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 Ν.3852/2010)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση Ψηφίσματος, με το οποίο καταδικάζεται η στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα από μέλη της Χρυσής Αυγής, το οποίο έχει όπως παρακάτω:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Καταδικάζουμε απερίφραστα τη στυγερή δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα από μέλη της Χρυσής Αυγής και την εγκληματική δράση ναζιστικών ομάδων.
Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να αναπτυχθεί το ναζιστικό φαινόμενο στον τόπο μας.
Καλούμε τους συντοπίτες μας, τους συλλογικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής, να απομονώσουν τους υπεύθυνους της ρατσιστικής και ναζιστικής προπαγάνδας στον τόπο μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας σε επόμενη συνεδρίασή του θα ονομάσει οδό της πόλης προς τιμήν του Παύλου Φύσσα, μετά τη σχετική εισήγηση από την αρμόδια Επιτροπή ονοματοθεσίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 260/2013.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης Νικόλαος Γαλάνης Χρήστος

Τα Μέλη
1. Αθάνατος Γεώργιος 9. Λιανάκης Γεώργιος
2. Γενειατάκη Δέσποινα 10. Μαρκόπουλος Εμμανουήλ
3. Ζαφειράκης Εμμανουήλ 11. Μαχαιράς Ιάκωβος
4. Ζερβάκης Εμμανουήλ 12. Μαχαιράς Μιχαήλ
5. Καλαντζάκης Θεοδόσιος 13. Παπαδάκης Εμμανουήλ
6. Κοτσιφάκη Μαρία 14. Προϊστάκης Γεώργιος
7. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος 15. Σφακιανάκης Χριστόφορος
8. Λαθουράκης Ιωάννης 16. Ψαρουδάκης Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. – Δήμος Ιεράπετρας

Written by politesiermg

11/11/2013 στις 11:33 πμ

Αναρτήθηκε στις Διάφορα

Tagged with

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: