Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Οι βασικές θέσεις των Πολιτών εν δράσει για τον Αθλητισμό που τέθηκαν σε διαβούλευση

leave a comment »

Ιεράπετρα, 8/4/2014

Η Αλίκη Ξανθάκη, παρουσίασε τις προτάσεις για τον Αθλητισμό

Η Αλίκη Ξανθάκη, παρουσίασε τις προτάσεις για τον Αθλητισμό

Το Σάββατο 5/4/2014 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων Φορέων και συλλόγων η ανοιχτή συζήτηση – διαβούλευση των Πολιτών εν δράσει για την Κοινωνική πολιτική του Δήμου και τον Αθλητισμό.

Τη λεπτομερή καταγραφή των προβλημάτων και τις αναλυτικές προτάσεις για τον Αθλητισμό παρουσίασε η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Αλίκη Ξανθάκη, η οποία και συντόνισε την ομάδα εργασίας για τον Αθλητισμό. Στην ομάδα εργάστηκαν οι υποψήφιοι του συνδυασμού Βαγγέλης Πλεξουσάκης, Κωστής Μπαλοθιάρης, Νίκος Τσαγκαράκης και Κατερίνα Αγαπουλάκη, όλοι τους με σημαντική εμπειρία και προσφορά στο χώρο. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή αθλητικών σωματείων και συμπολιτών μας, που συμμετείχαν στην ομάδα, στην καταγραφή των προβλημάτων και προτάσεων.

IMG_1858Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, ακολούθησε διάλογος, με πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, από γυμναστές και προπονητές της περιοχής μας και άλλους συμπολίτες μας, που συζητήθηκαν, για να περιληφθούν και αυτές στο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα των Πολιτών εν δράσει.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράπετρας, Μιχάλης Μαχαιράς, δήλωσε: «Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ανοιχτή εκδήλωση για την κατάρτιση του δημοτικού προγράμματος του συνδυασμού των Πολιτών εν δράσει. Η επόμενη εκδήλωση, που θα ανακοινωθεί άμεσα, θα αφορά στο Περιβάλλον, όπου και θα θέσουμε σε διαβούλευση τις προτάσεις και βασικούς άξονες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, την αναθεώρηση του ΣΧΟΟΑΠ, τον χωροταξικό σχεδιασμό Κρήτης, το ζήτημα των Βιομηχανικών ΑΠΕ κ.α. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία για την κατάρτιση ενός προγράμματος για την Ιεράπετρα που θα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις πραγματικές ανάγκες και θα δίνει προοπτική για τον τόπο μας.»

Επισυνάπτονται οι βασικές θέσεις και προτάσεις που τέθηκαν σε διαβούλευση.

Γραφείο Τύπου

Προτάσεις και βασικοί άξονες για τον Αθλητισμό

Ο Αθλητισμός αποτελεί ανάγκη του ανθρώπου κάθε ηλικίας, που προάγει τη σωματική και ψυχική υγεία, την πνευματική του εξέλιξη, την κοινωνικοποίησή του, του δίνει διεξόδους εκτόνωσης και έκφρασης, σήμερα περισσότερο από ποτέ.  Μπορεί να αποτελέσει εργαλείο  ενάντια στον ατομικισμό, στην απομόνωση, στις πολλών ειδών «εξαρτήσεις», αλλά και απάντηση σε ακραία αντικοινωνικά φαινόμενα όπως ο ρατσισμός και ο φασισμός. Μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε σαν την άμεση διεθνή «γλώσσα» για να ενσωματώσουμε το μεγάλο δυναμικό οικονομικών μεταναστών και προσφύγων που ζουν στο Δήμο μας, αλλά και να «επικοινωνήσουμε» άμεσα τις ιδιαιτερότητες του τόπου και του πολιτισμού μας, καθώς και  τη φιλοξενία μας στους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής. Η επένδυση στον Αθλητισμό, μπορεί να αποδώσει πολλαπλά: σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό επίπεδο, τόσο άμεσα, όσο και μακροπρόθεσμα.

Για τους παραπάνω λόγους χρειαζόμαστε τον Αθλητισμό δωρεάν, ασφαλή και προσβάσιμο σε όλους.

Από την καταγραφή της εμπειρίας των συνδημοτών μας διαπιστώνουμε ότι είμαστε πολύ μακριά από το στόχο αυτό.  Διαπιστώνουμε έλλειψη ενδιαφέροντος ουσιαστικά για τον Αθλητισμό και διαχείρισή του ως «πολυτέλεια»,  στάση που αποδεικνύεται από την ελλιπή χρηματοδότηση, αλλά και από τη μη – διάθεση προσωπικού και χρόνου από τους αρμόδιους αιρετούς. Ενδεικτικό είναι ότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε αντίστοιχους Φορείς άλλων Δήμων, ο Αθλητισμός στην Ιεράπετρα δεν αποτελεί αντικείμενο της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.», που διαθέτει δικό της προϋπολογισμό και ανθρώπινο δυναμικό, αλλά αντικείμενο μίας επιτροπής, που αραιά συνεδριάζει για μεμονωμένα προβλήματα.

Η καταγραφή των προβλημάτων, όσο και οι προτάσεις που τέθηκαν προς συζήτηση χωρίστηκαν στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες :

Αθλητικοί χώροι

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (περιληπτικά)

 • Ελλιπής ή μηδενική συντήρηση αθλητικών χώρων, που τους οδηγεί στην εγκατάλειψη. (Εικόνες ντροπής, συχνοί τραυματισμοί αθλητών, επικίνδυνες συνθήκες για θεατές και αθλούμενους, ελλιπής πρόσβαση ΑμεΑ, ελλείψεις σε τουαλέτες και αποδυτήρια, ελλιπής φωτισμός, έλλειψη ιατρικών υποδομών και υποδομών φυσιοθεραπείας κλπ)
 • Έλλειψη πρόνοιας για βελτίωση των υποδομών, για νομιμοποίηση των αυθαίρετων χώρων, για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα και για τον προγραμματισμό νέων, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες.
 • Αδυναμία διαχείρισης των χώρων με δίκαιο και αποφασιστικό τρόπο με αποτέλεσμα συνεχείς έριδες, ιδιαίτερα ανάμεσα σε σωματεία ή συλλόγους.
 • Ανεπαρκής φύλαξη/ προβλήματα καθαριότητας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Υπεύθυνη και αποφασιστική στάση στη διαχείριση των αθλητικών χώρων. Οφείλουμε να κατανείμουμε το χρόνο χρήσης με δικαιοσύνη, χωρίς αποκλεισμούς, με γνώμονα τις ανάγκες της κάθε ομάδας ή συλλόγου, πόσοι αθλούμενοι ωφελούνται, αν είναι ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ΑμεΑ κλπ). Αντιπαραγωγική και πιθανόν επικίνδυνη η  συνύπαρξη προπονήσεων πχ. στίβου με παιδιά που παίζουν μπάσκετ ή πολίτες που περπατούν. Διαχωρισμός ή των ωρών ή και των χώρων.
 • Συνεπής καθαριότητα και φύλαξη των δημοτικών χώρων. Οι αθλητικοί σύλλογοι & σωματεία, που οι ίδιοι χρησιμοποιούν τους χώρους  και ζουν το πρόβλημα, ήδη προσφέρονται να μοιραστούν μέρος της ευθύνης/ ή του κόστους της καθαριότητας με το Δήμο.
 • Μελέτη για την ανασυγκρότηση των υφιστάμενων υποδομών. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι χώροι είναι φτιαγμένοι, χωρίς άδειες και μελέτες, έχουν πολλές κακοτεχνίες που στοιχίζουν κάθε χρόνο σε φθορές.  Πρέπει να μελετηθεί ποιοι μπορούν να νομιμοποιηθούν και να ενταχθούν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
 • Θέματα ασφάλειας αθλητών και θεατών είναι προτεραιότητα. Επίσης υποδομές υγιεινής, όπου λείπουν και εξασφάλιση πρόσβασης σε όλους.
 • Επιμελής συντήρηση κτιριακών και άλλων υποδομών. Άμεση επισκευή της φθοράς και των ζημιών που γίνονται. (Αντικατάσταση σκουριασμένων οργάνων/ τάπητα/  αποδυτήρια / υδραυλικά &ηλεκτρολογικά/ προβλήματα μόνωσης). Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώσαμε  αρκεί η διάθεση των συνεργείων του Δήμου και η ανάληψη της αντίστοιχης ευθύνης.
 • Για να περιορίσουμε τη φθορά, ειδικά στο Βουζουνεράκειο, που εξυπηρετεί 3 ομάδες ποδοσφαίρου &στίβο, θα ήταν χρήσιμο ένα τουλάχιστον βοηθητικό γήπεδο για τις προπονήσεις σε κοντινή απόσταση με σωστή διαμόρφωση περιφ.γηπέδου χώματος (πχ Κεντρί-Κάτω Χωριό)
 • Για τα άλλα γήπεδα στα χωριά (χώμα και χωρίς υποδομές)προτείνουμε την μετατροπή τους σε Αθλητικά Κέντρα (5Χ5, μπάσκετ, βόλεϋ, σκάμμα, παιδική χαρά κ αναψυκτήριο, πράσινο) που θα αποτελέσουν διέξοδο ειδικά για τη νεολαία εκεί, αλλά και προορισμό εκδρομής και αναψυχής για τους όλους τους δημότες, αλλά και επισκέπτες του Δήμου.
 • Ειδικές περιπτώσεις αποτελούν το ημιτελές Κολυμβητήριο στο Κεντρί (Πρέπει να μελετηθεί πόσο εφικτή είναι η χρηματοδότηση, όχι μόνο για την αποπεράτωση, αλλά και για την λειτουργία του. Εναλλακτικά η ύπαρξη ενός, έστω μικρότερου δημοτικού χώρου με πισίνα αποτελεί  χρόνιο αίτημα και ανάγκη φυσιοθεραπευτών και ΑμεΑ στην περιοχή μας. Άμεσα, ο χώρος του Κολυμβητηρίου στο Κεντρί χρειάζεται περίφραξη, γιατί είναι επικίνδυνος ως ανοικτό γιαπί.
 • Πρέπει, επίσης, να αναζητήσουμε λύση για το εγκαταλελειμμένο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, η αξιοποίηση του οποίου και η χρήση του από τους μαθητές των σχολείων μας είναι ανάγκη.

Μαζικός Αθλητισμός

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 •  Το πρόγραμμα του Μαζικού Αθλητισμού παρά το ότι υπάρχουν χώροι δημοτικοί, σχολικοί και άλλοι κατάλληλοι δημόσιοι χώροι, παρά το ότι επιδοτείται σε ποσοστό από 50% ως 100%, παρά το ότι μπορεί να προσφέρει ποικιλία αθλημάτων και σε διάφορες ηλικίες και ομάδες, αντί να αναπτύσσεται, εγκαταλείπεται. Το 2012 οι γυμναστές  έμειναν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. έχασαν τα ένσημα, ασφαλιστική κάλυψη και το ταμείο ανεργίας. Το 2013, ενώ είχαν εγκριθεί προγράμματα δεν υλοποιήθηκαν. Οι αρμόδιοι αιρετοί επικαλούνται και φέτος την καθυστέρηση της καταβολής της επιδότησης του προγράμματος για να μην τα λειτουργήσουν.
 • Εγκατάλειψη του Αθλητικού Γυμνασίου & Λυκείου στο μνημονιακό «λουκέτο» από το αρμόδιο Υπουργείο.
 • Σοβαρές ελλείψεις/ καθυστερήσεις διορισμού σε εκπαιδευτικούς της Φυσικής Αγωγής σε πολλά σχολεία της πόλης μας, όπου για μεγάλο μέρος της σχολικής χρονιάς δεν γίνεται μάθημα.
 • Σοβαρά προβλήματα των χώρων άθλησης στα σχολεία – Πχ. Το 1ο & 3ο Γυμνάσιο γυμνάζονται στο Ανοικτό Παραλιακό, δεν έχουν πρόσβαση στο στεγασμένο μέρος του τις βροχερές μέρες. Σε επείγον περιστατικό που κλήθηκε το ΕΚΑΒ να παρέμβει δεν υπήρχε πρόσβαση στο χώρο.
 • Έλλειψη Κυκλοφοριακής Αγωγής – εγκατάλειψη του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. Εκπαιδευτικοί της Ιεράπετρας, μεταφέρουν τα παιδιά στον Άγιο Νικόλαο για να πραγματοποιήσουν τα σχετικά προγράμματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Μαζικός Αθλητισμός, δωρεάν και για όλους. Συνέχιση του Προγράμματος της Γ.Γ.Αθλητισμού και επέκτασή του σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου και σε ομάδες πληθυσμού, που το έχουν ανάγκη, αλλά δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην άθληση
 • Μέσω του Μαζικού Αθλητισμού πραγματοποίηση  προγραμμάτων άθλησης για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και για τα  νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου (χωριά, Ειδικό Σχολείο και ΕΕΕΚ κλπ), μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. Πιεστική διεκδίκηση, ώστε και αυτό το μάθημα να καλύπτεται από το Υπουργείο Παιδείας, ως απαραίτητο για τα παιδιά μας όλο το χρόνο!
 • Δυναμική και στοιχειοθετημένη διεκδίκηση του Αθλητικού Γυμνασίου και Λυκείου, το οποίο προσέλκυσε εκατοντάδες παιδιά και τερματίστηκε χωρίς λόγο.
 • Να γίνει ο Δήμος αληθινός αρωγός κάθε προσπάθειας συλλόγων και σωματείων, παλιών και νέων, κάθε σημαντικής πρωτοβουλίας των συμπολιτών μας.  Απαιτείται μια σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών από τη βελτίωση των υποδομών και τη σωστή συντήρηση τους, στο σχεδιασμό και προγραμματισμό δημιουργίας  νέων υποδομών ανάλογα  με τις ανάγκες. Δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς παραχώρηση δημοτικών χώρων και κατάλληλη διαμόρφωση όσων χώρων μπορούν να φιλοξενήσουν νέες αθλητικές δραστηριότητες και γενικότερα να αποτελέσουν έναυσμα για ένα πιο αθλητικό τρόπο ζωής. (ποδηλατόδρομοι/ καθορισμός μέρους της παραλίας για μαθήματα κολύμβησης και άλλα θαλάσσια αθλήματα/ προσβάσεις ΑμεΑ σε αθλητικούς χώρους και παραλίες/ διαμόρφωση τμήματος πλατειών ως πίστα skateboard/ όργανα γυμναστικής και παιχνιδιού μέσα στις παιδικές χαρές σε όλη την επικράτεια του Δήμου/ αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής  κλπ).

Αθλητικές διοργανώσεις

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 •  Τυπική /συμβολική η συμμετοχή του Δήμου σε κάποιες από τις διοργανώσεις, που γίνονται από την Εκκλησία/ Αθλητικά σωματεία και Συλλόγους.
 •  Λόγω της εικόνας ντροπής (ζημιές& ελλιπής καθαριότητα) αλλά και της επικίνδυνης εγκατάλειψης των δημοτικών αθλητικών χώρων , σωματεία που έχουν τη δύναμη και την εμπειρία να «σηκώσουν» μεγάλες διοργανώσεις ακόμα και παγκόσμιες, το αποφεύγουν.
 • Λόγω της υποβάθμισης του Μαζικού Αθλητισμού, δε γίνονται και οι διοργανώσεις – επιδείξεις που πραγματοποιούνταν στο τέλος του προγράμματος.  Εγκατάλειψη παλαιότερων επιτυχημένων διοργανώσεων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού. Αξιοποίηση της μεγάλης ποικιλίας του τοπίου του Δήμου μας και του «φιλικού» σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του χρόνου κλίματος της περιοχής.  Από το ιδιαίτερης ομορφιάς και περιβαλλοντικής σημασίας ορεινό τοπίο του Δήμου, ως τα δεκάδες χιλιόμετρα παραλίας με κρυστάλλινα νερά και με «ιδανικούς» ανέμους πιο ανοιχτά. Να προβληθεί η περιοχή μας ως ιδανικός προορισμός για προπονήσεις αθλητών υψηλών απαιτήσεων.
 • «Αθλητικό Καλοκαίρι» : Να καθιερώσουμε πολυήμερες αθλητικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι εστιασμένες στα θαλάσσια σπορ, που θα λαμβάνουν χώρα σε παραλίες της Ιεράπετρας και πλατείες, αλλά και σε παραθαλάσσια χωριά μας  ( αγώνες και μαθήματα  κολύμβησης/  μαθήματα καταδύσεων σε ορισμένες τοποθεσίες / αγώνες και μαθήματα windsurfing/ kite-surfing/beach volley & beach/ αγώνες ξυλορακέτας/ αγώνες ιστιοπλοϊας) τουρνουά σκάκι και τάβλι σε συνδυασμό με μουσικές -χορευτικές εκδηλώσεις, δρώμενα για παιδιά, επιμόρφωση για τη θαλάσσια ζωή κλπ).
 • Να καθιερώσουμε αντίστοιχα αθλητικές εκδηλώσεις τους φθινοπωρινούς μήνες σε ορεινές περιοχές του Δήμου μας ( στο πνεύμα του «Φεστιβάλ των Ορέων») (πχ. Αγώνες ανώμαλου δρόμου, mountain bike, πεζοπορία, αγώνες 4Χ4 & moto cross – στις ειδικές πίστες- με τη συνεργασία των  σχετικών αθλητικών σωματείων, φυσιολατρικών συλλόγων, του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Οικολογικής Ομάδας κλπ)
 • Διοργάνωση ετήσιου εργασιακού πρωταθλήματος (ποδόσφαιρο/μπάσκετ)
 • Ουσιαστική υποστήριξη των διοργανώσεων – τοπικών, παγκρήτιων, πανελλαδικών, πανευρωπαϊκών ή παγκόσμιων- που οι αρκετοί ντόπιοι δραστήριοι σύλλογοι, όμιλοι κλπ έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να φέρουν σε πέρας με επιτυχία. Πρώτη υποχρέωση του Δήμου είναι η σωστή συντήρηση και φροντίδα των υποδομών. Μπορεί, επίσης, να συνεισφέρει στις ανάγκες φιλοξενίας των αθλητών, όπως και στην συντονισμένη προώθηση – διαφήμιση των διοργανώσεων αυτών, ώστε να έχουν το μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση και να καθιερωθούν ως θεσμοί στο φίλαθλο κοινό εντός και εκτός Ελλάδας.
 • Διοργάνωση ημερίδων για την αξία της φυσικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής.  Ολοκληρωμένες παρουσιάσεις από ειδικούς -γιατρούς, διατροφολόγους, ψυχολόγους  και εκπαιδευτικούς  Φυσικής Αγωγής για την ενημέρωση και αλλαγή στάσης απέναντι σε ζητήματα, όπως η παιδική παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, ψυχική υγεία κλπ, για την προαγωγή ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής.
 • Κυκλοφοριακή αγωγή. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, που αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής μας καθημερινά έχει αφεθεί στην τύχη του και σε περιστασιακές πρωτοβουλίες από την Τροχαία ή εκπαιδευτικά προγράμματα που συχνά  μεταφέρουν τους μαθητές στο Κυκλοφοριακό Πάρκο του Αγίου Νικολάου, ελλείψει δικής μας υποδομής!
 • Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια και η υγεία των αθλούμενων και θεατών πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Εξασφάλιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, των ιατρικών ειδών και εξοπλισμού σε κάθε χώρο, όπου γίνονται προπονήσεις και αγώνες. Εγγυημένη παρουσία γιατρού και φυσιοθεραπευτή,  τακτική εξέταση αθλητών, εγγυημένη διακομιδή σε περίπτωση ανάγκης.  Εξασφάλιση της καθοδήγησης  καθηγητών γυμναστικής  στο μαζικό αθλητισμό, εξασφάλιση ναυαγοσώστη σε πολυσύχναστες παραλίες και εκπαιδευμένου οδηγού για τις φυσιολατρικές διαδρομές στα βουνά.

Θεωρούμε ότι πέραν από την ίδια την αξία της ασφάλειας, η εξασφάλιση αυτών των δεδομένων, αποτελεί δείγμα σοβαρότητας και κύρους για κάθε διοργάνωση, που φιλοδοξεί να καθιερωθεί στο  κοινό, αλλά και για κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, που επιδιώκει να κερδίσει τη σταθερή συμμετοχή και εμπιστοσύνη μικρών και μεγάλων, ερασιτεχνών και μη.

Advertisements

Written by politesiermg

08/04/2014 στις 5:51 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: