Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Άρθρο για το θαλάσσιο μέτωπο της Ιεράπετρας, από τον συμπατριώτη μας και εξαιρετικό επιστήμονα, Γιάννη Ανδρουλιδάκη.

leave a comment »

Δρ. Γιάννης Ανδρουλιδάκης[…]   Τα προβλήματα, οι ανάγκες και οι προοπτικές ανάπτυξης αφορούν όλους τους πολίτες. Μόνο η ενεργή τους συμμετοχή και παρουσία μπορούν να ανακόψουν αποφάσεις και προβλήματα όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, προτείνοντας και συνδιαμορφώντας βιώσιμες προτάσεις και λύσεις. Τα δείγματα που έχει δείξει η δημοτική παράταξη «Πολίτες εν δράσει» στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην συμμετοχή των πολιτών είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήταν ευτύχημα, η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης να αποτελέσει σύντομα προϊόν συλλογικών διεργασιών που να σέβονται την επιστημονική γνώση και τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της Ιεράπετρας.  […]

 

 

Το θαλάσσιο μέτωπο της Ιεράπετρας

Η ποιότητα ζωής και η τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Ιεράπετρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παράκτια ζώνη, η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης. Η παράκτια ζώνη, η οποία ξεκινά δυτικά από το Φρούριο Καλέ και καταλήγει ανατολικά στον Περιστερά περιέχει σημαντικές τουριστικές εγκαταστάσεις και ευαίσθητα περιβαλλοντικά τμήματα, τα οποία αναβαθμίζουν την εικόνα της πόλης. Ο ανοικτός κόλπος της Ιεράπετρας, η τοπογραφία και ο προσανατολισμός των ακτών, τα ευνοϊκά θαλάσσια ρεύματα, που συντελούν σημαντικά στον φυσικό καθαρισμό των νερών, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη καλοκαιρία καθιστούν την παράκτια ζώνη της Ιεράπετρας έναν από τους βασικότερους συντελεστές της τουριστικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης.

Φωτογραφίες και μαρτυρίες περασμένων δεκαετιών επιβεβαιώνουν την σημασία και την ομορφιά του θαλάσσιου μετώπου της Ιεράπετρας, Οι ανθρώπινες επεμβάσεις είχαν περιοριστεί στην κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου (λιμάνι), μικρής αποβάθρας στην περιοχή του Δημαρχείου για τον ελλιμενισμό των πλοιαρίων που εξυπηρετούσαν την θαλάσσια σύνδεση με την νήσο Χρυσή (Γαïδουρονήσι) και ενός κρηπιδότοιχου στην περιοχή του πεζόδρομου Δημητρίου Μαρκοπούλου. Η παρουσία των συγκεκριμένων παράκτιων έργων, παρόλο που δεν είναι αμελητέα, είχε επιφέρει μια ισορροπία στην θαλάσσια κυκλοφορία των ιζημάτων (π.χ. άμμος), που επέτρεπε την κίνηση τους και την τελική καθίζηση τους στις διάφορες ακτές της πόλης χωρίς να εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα διάβρωσης. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ισορροπία αυτή διαταράχτηκε με μια σειρά επιπρόσθετων επιθετικών επεμβάσεων στο μέτωπο της πόλης, οι οποίες πέρα από την αισθητική αλλοίωση επέφεραν και σημαντικά προβλήματα διάβρωσης, κυρίως στην παράκτια περιοχή από το Γυμναστήριο (δυτικά) μέχρι το ξενοδοχείο Petra Mare (ανατολικά). Εμφανείς μεταβολές επίσης παρουσιάστηκαν και στις ανατολικές παραλίες του Αγίου Ανδρέα, Λιβάδι και Περιστερά.

Οι σημαντικότερες από τις επεμβάσεις είναι:

  1. η εκτεταμένη επιχωμάτωση (μπάζωμα) στην περιοχή του δημαρχείου και του τελωνείου για την κατασκευή παραλιακού παρκινγκ (!). Το παράκτιο αυτό έργο σε συνδυασμό με τις νέες προβλήτες ελλιμενισμού που κατασκευάστηκαν, πέρα από την αισθητική υποβάθμιση του μετώπου διέκοψαν την μεταφορά ιζημάτων από το παράλληλο με την ακτή ρεύμα με αποτέλεσμα την διακοπή της περιοδικής τροφοδότησης των ανατολικών κυρίως ακτών. Χαρακτηριστικός είναι ο εγκλωβισμός ιζημάτων και η δημιουργία μικρής αμμώδους παραλίας στα ανατολικά της μίας προβλήτας, η οποία συγκεντρώνει ένα μεγάλο μέρος της άμμου της περιοχής.
  2. Η κατασκευή παράλληλων βραχιόνων στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής. Οι πρόβολοι αυτοί, αντί να μειώσουν τα προβλήματα διάβρωσης, τα επιδείνωσαν. Όποιες προσπάθειες έγιναν με τεχνητή εναπατροφοδότηση με ίζημα (π.χ. στην περιοχή της καφετέριας Waikiki) δεν επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η χρήση τέτοιων σκληρών μεθόδων προστασίας ακτών αποφεύγεται πια σήμερα και η τεχνητή τροφοδότηση συνδυάζεται με άλλα ηπιότερα μέτρα προστασίας (π.χ. βυθισμένοι κυματοθραύστες, βυθισμένοι πρόβολοι, τεχνητοί ύφαλοι), τα οποία πρέπει να κατασκευάζονται μόνο μετά από ενδελεχή έρευνα (ακτομηχανική διερεύνηση και μελέτη υδροδυναμικής κυκλοφορίας).

 

Οι παραπάνω επεμβάσεις αλλοίωσαν σημαντικά το θαλάσσιο μέτωπο της Ιεράπετρας, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής (δυσκολία κολύμβησης στις περιοχές έντονης διάβρωσης, αισθητική όχληση στις περιοχές μπαζώματος και κατάληψη χώρων περιπάτου από την κίνηση και στάθμευση αυτοκινήτων), η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο. Η στάθμευση των αυτοκινήτων στην παραλιακή ζώνη, ειδικά σε μια μικρή πόλη όπως είναι η Ιεράπετρα, και η αποκοπή ως ένα βαθμό της ελεύθερης και άνετης πρόσβασης τουριστών και κατοίκων προς την θάλασσα βρίσκεται στον αντίποδα της σύνδεσης πόλης-θάλασσας. Η θαλάσσια σύνδεση της Ιεράπετρας με το Γαïδουρονήσι δεν μπορεί να είναι εις βάρος της βιώσιμης και ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της πόλης της Ιεράπετρας. Να σημειωθεί ότι ελάχιστοι από τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται το Γαïδουρονήσι καταλύουν στα ξενοδοχεία και χρησιμοποιούν την τουριστική υποδομή της πόλης. Η απομάκρυνση του χώρου στάθμευσης από το μέτωπο της πόλης και η ανάπλαση της συγκεκριμένης περιοχής πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της δημοτικής αρχής. Επίσης, τα ήπια μέτρα προστασίας ακτής, όπως βυθισμένοι πρόβολοι και κυματοθραύστες, δεν προκαλούν οπτική όχληση και κυρίως δεν εμποδίζουν ιδιαίτερα την κυκλοφορία των νερών. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται σε συνδυασμούς (π.χ. τεχνητή τροφοδοσία και βυθισμένοι κυματοθραύστες). Οι τεχνητοί ύφαλοι εκτός από την προστασία κατά της διάβρωσης, εμπλουτίζουν τη θαλάσσια ζωή με την παροχή καταφυγίου, προσέλκυσης και συγκέντρωσης διάφορων ειδών.

Η ανάπλαση και η διαχείριση της παράκτιας ζώνης δεν μπορεί να είναι έρμαιο συμφερόντων. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας το επιστημονικό προσωπικό της πόλης, οι οποίες μπορούν να προκύψουν από ανοικτές συλλογικές διεργασίες, είναι το μόνο ανάχωμα στην μέχρι σήμερα τακτική διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. Τα προβλήματα, οι ανάγκες και οι προοπτικές ανάπτυξης αφορούν όλους τους πολίτες. Μόνο η ενεργή τους συμμετοχή και παρουσία μπορούν να ανακόψουν αποφάσεις και προβλήματα όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, προτείνοντας και συνδιαμορφώντας βιώσιμες προτάσεις και λύσεις. Τα δείγματα που έχει δείξει η δημοτική παράταξη «Πολίτες εν δράσει» στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην συμμετοχή των πολιτών είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήταν ευτύχημα, η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης να αποτελέσει σύντομα προϊόν συλλογικών διεργασιών που να σέβονται την επιστημονική γνώση και τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της Ιεράπετρας.

 

Δρ Γιάννης Ανδρουλιδάκης
Ερευνητής Φυσικής Ωκεανογραφίας και Παράκτιας Μηχανικής
iandroul@civil.auth.gr

Advertisements

Written by afousa

07/05/2014 στις 1:49 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: