Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Ο Μιχάλης Μαχαιράς για το νέο χωροταξικό πλαίσιο Κρήτης – συνέντευξη στη Ι21

leave a comment »

Συνέντευξη στη I21Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στην Ι21, στο φύλλο της Πέμπτης 4/6/2015

Στις 16 Ιουλίου, μετά την παράταση που δόθηκε, ολοκληρώνεται η τελική φάση δημόσιας διαβούλευσης για το νέο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο Κρήτης με ορατό τον κίνδυνο να δημιουργηθούν αρνητικά δεδομένα για τον τόπο μας. Το νέο χωροταξικό θα θέσει τις κεντρικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της περιοχής μας για τα επόμενα 15 χρόνια και είναι κρίσιμης σημασίας η αποτελεσματική και στοχευμένη παρέμβαση της Ιεράπετρας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο σχέδιο που έχει κατατεθεί.

Για το θέμα του χωροταξικού συζητάμε στο σημερινό μας φύλλο με τον δημοτικό σύμβουλο Ιεράπετρας , επικεφαλής των Πολιτών εν δράσει,  Μιχάλη Μαχαιρά.

Ι21. Ποια θεωρείτε κ. Μαχαιρά, τα πιο βασικά σημεία στην πρόταση που κατατέθηκε για το χωροταξικό;.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα προσπαθήσω να θέσω, όσο πιο περιεκτικά είναι δυνατόν, κάποια βασικά σημεία που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα προβληματικά στην πρόταση που κατατέθηκε.

Η θερμοκηπιακή καλλιέργεια ταυτίζεται από τους μελετητές με την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και απολυμαντικών και αντιμετωπίζεται απλά σαν παράγοντας υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της υγείας του πληθυσμού. Παραγνωρίζεται η τεράστια πρόοδος που έχει συντελεστεί, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, με την εκτεταμένη εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, την πιστοποίηση των προϊόντων που εξάγονται σε ευρωπαϊκές χώρες με αυστηρότατους ελέγχους ποιότητας, την διευρυμένη εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων και σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας που αποτελούν πλέον πραγματικότητα για την περιοχή μας. Η εικόνα συμπληρώνεται με τον χαρακτηρισμό της παραλιακής ζώνης από Γούδουρα μέχρι Μύρτος ως ζώνη ήπιας τουριστικής ανάπτυξης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη περιοχές όπως το Στόμιο και ο Ξερόκαμπος, η καρδιά δηλαδή της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή μας. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας η πλήρης ανατροπή της αντίληψης που διαπνέει το προταθέν σχέδιο. Πρέπει να αναγνωριστεί ο κεντρικός ρόλος της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα της θερμοκηπιακής καλλιέργειας, στην περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη θέση σε πανελλαδικό επίπεδο στην παραγωγή πρώιμων κηπευτικών, με τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης.

Ι21: Τι θα προτείνατε εσείς για τον τομέα αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να καθοριστούν ζώνες «γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας». Η σύσταση και λειτουργία Πανεπιστημιακής Σχολής με αντικείμενο την αγροτική παραγωγή με παράλληλη αξιοποίηση του παροπλισμένου πειραματικού σταθμού του ΕΘΙΑΓΕ, με προοπτική αναβαθμισμένου ρόλου ως Ερευνητικό Κέντρο για την αγροτική παραγωγή, σε συνεργασία με ΜΑΙΧ, ΤΕΙ, , ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΛΚΕΘΕ κ.α. πρέπει να αποτελέσουν μια πάγια διεκδίκηση της Ιεράπετρας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβλεφθούν και στο νέο χωροταξικό. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ζήτημα της άρδευσης, όπου αντί να προωθούνται λύσεις προτείνεται η εκμετάλλευση του νερού των φραγμάτων της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και το φράγμα των Μπραμιανών, για εφαρμογές Βιομηχανικής κλίμακας ΑΠΕ. Είναι απαραίτητο να αποτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη. Απουσιάζει επίσης απ’ το προτεινόμενο σχέδιο, πέρα από γενικές και αόριστες αναφορές, συγκεκριμένος σχεδιασμός για την ανάπτυξη συνολικά του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή μας. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη ορθολογικής και αειφόρου αξιοποίησης του δάσους του Σελάκανου, απ’ τους σημαντικότερους μελισσόκηπους της Κρήτης, τον καθορισμό ζωνών προστασίας για την Αλιεία ή κτηνοτροφικών ζωνών.

Ι21 : Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις ΒΑΠΕ και μάλιστα σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους όπως το Σελάκανο και αλλού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στην πρόταση για το νέο χωροταξικό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ακόμα και πιλοτικών εφαρμογών ΑΠΕ με καθορισμό οκτώ ζωνών χωροθέτησης στην Κρήτη, μια εκ των οποίων αφορά και στην περιοχή μας, ανατολικά του Σελάκανου και βόρεια της Καλαμαύκας. Στην ουσία πρόκειται για τη δημιουργία βιομηχανικών ζωνών για την παραγωγή συνολικά 2100 MW ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος πολλαπλάσιας των αναγκών της Κρήτης. Ως Πολίτες εν δράσει έχουμε αναδείξει τις αρνητικές επιπτώσεις των εγκαταστάσεων ΒΑΠΕ που προωθούνται από ένα νομοθετικό πλαίσιο αποικιοκρατικού τύπου, με κίνδυνο πλήρους ανατροπής του υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου και ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τυχόν υλοποίηση των σχεδίων που προωθούνται θα μετατρέψει την Κρήτη σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ηλ. Ενέργειας. Το εφιαλτικό σκηνικό συμπληρώνεται με νέα εκτεταμένα δίκτυα μεταφοράς ηλ. Ενέργειας και δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου που προβλέπεται να διέρχονται απ’την περιοχής μας καθώς ο Αθερινόλακκος ορίζεται ως ενεργειακός κόμβος με παράλληλη ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης και περιβαλλοντικού κόστους.

Όσον αφορά στην ανάδειξη και προστασία των «φυσικών και πολιτιστικών πόρων», όπως αναφέρονται στην κατατεθείσα πρόταση, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στη Νήσο Χρυσή, τον ορεινό όγκο της Θρυπτής και το δάσος του Σελακάνου στην κατηγοριοποίηση που γίνεται σε περιοχές διεθνούς και εθνικής σημασίας, υποβαθμίζοντας συνολικά την περιοχή μας. Η δημιουργία Βοτανικού Πάρκου στον Απηγανιά πρέπει να αποτελέσει στόχο της Ιεράπετρας και να προβλεφθεί στο νέο χωροταξικό. Ο συνδυασμός ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ο θετικός ρόλος της λειτουργίας ενός τέτοιου πάρκου στην περιοχή μας στον τομέα του Τουρισμού αλλά και στην προστασία της βιοποικιλότητας της Κρήτης αναδεικνύουν τη σημασία υλοποίησης της πρότασης. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάδειξη των αρχαιοτήτων της περιοχής μας – για την οποία γίνεται σημαντική δουλειά απ’ την επιτροπή που έχει συσταθεί γι’ αυτόν το σκοπό-, την αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισμών, την πρόβλεψη για συμμετοχή της Ιεράπετρας στο δίκτυο Μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων στην Κρήτη (πχ στο Μύρτος), θέτουν τις βάσεις για ανάπτυξη πολυθεματικού τουρισμού στηρίζοντας συνολικά τον κλάδο.

Ι21 : Άλλοι βασικοί άξονες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την περιοχή μας, είναι η επαναλειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών που καταργήθηκαν τα τελευταία χρόνια και η αναβάθμιση του ρόλου του Νοσοκομείου ως Νοσοκομείο Νοτιοανατολικής Κρήτης, καθώς καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων μιας περιοχής που εκτείνεται από τον Γούδουρα μέχρι τη Βιάννο, υπερβαίνοντας τα διοικητικά όρια του Δήμου Ιεράπετρας ή του Νομού Λασιθίου. Είναι σημαντικό να υπάρξει σχετική αναφορά και στόχευση στο νέο χωροταξικό. Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός είναι και η στήριξη της πρότασης που διατυπώσαμε από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρόσφατη μονοθεματική συνεδρίαση για το Νοσοκομείο μας.

Ι21 : Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το χωροταξικό, που σχεδιάζει τα επόμενα 30 έως 50 χρόνια ανάπτυξης ενός τόπου,  θεωρείτε ότι ο κόσμος έχει ενημερωθεί, έχει εκφράσει την άποψη του, γνωρίζει τι σχεδιάζεται για το μέλλον του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το θέμα του νέου χωροταξικού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής μας και συνολικά της Κρήτης. Προσπάθησα ακροθιγώς να αναφερθώ σε κάποια απ’ τα σημαντικότερα ζητήματα που ανακύπτουν καθώς και σε προτάσεις που θεωρώ ότι δίνουν προοπτική στην κοινωνία μας σε κάθε επίπεδο και αποτελούν μέρος συνολικής και συλλογικής επεξεργασίας της δημοτικής μας κίνησης, των Πολιτών εν δράσει. Θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρξει επαρκής ενημέρωση απ’ τα πλέον επίσημα χείλη στην περιοχή μας, με πρωτοβουλία του Δήμου, καθώς ευρύτατη δημόσια ουσιαστική διαβούλευση με συμμετοχή φορέων και πολιτών. Δυστυχώς η δημοτική αρχή αρκέστηκε να ζητήσει κατάθεση προτάσεων απ’ τους φορείς. Πιστεύω ότι η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, πρέπει να γίνει σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης φορέων και πολιτών και να ακολουθήσει η διαμόρφωση της τελικής πρότασης για να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον της περιοχής που θα βασίζεται στην ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων που έχουμε σε όλους τους τομείς.

Δυστυχώς σημαντικό στοιχείο της πρότασης που κατατέθηκε για το νέο χωροταξικό πλαίσιο Κρήτης αποτελεί η προώθηση σχεδιασμών που υλοποιήθηκαν ερήμην της κοινωνίας και προωθήθηκαν από ισχυρά οικονομικά κέντρα, σε ένα περιβάλλον που έχει καθοριστεί απ’ τη μνημονιακή πολιτική των τελευταίων ετών. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να αποτρέψουμε αρνητικές εξελίξεις, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να επανεκκινηθεί η όλη διαδικασία για το νέο χωροταξικό σε νέα βάση: με τις προτάσεις των τοπικών κοινωνιών για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Κ.Α.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: