Πολίτες εν Δράσει

για το δήμο Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Archive for the ‘Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής’ Category

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας τη Δευτέρα 16/12/2013

leave a comment »

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας συνεδριάζει τη Δευτέρα 16/12/2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση  του Δημοτικού Κέντρου Νεράιδα στη θέση Παλιά Βρύση Τοπ. Κοινότητας Καλαμαύκας. Εισηγητής:κ.  Ελένη Κανακάρη

Θέμα 2ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού διαμερίσματος στην Αθήνα
Εισηγητής :κ. Ελένη Κανακάρη

Θέμα 3ο: ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων τοπικών Κοινοτήτων
Εισηγητής :κ. Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 4ο:.Τροποποποίηση προυπολογισμού οικ. έτους 2013
Εισηγητής κ. Μ. Φραντζεσκάκη

Θέμα 5ο:Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών  του Δήμου για το έτος 2013.
Εισηγητής:κ. Πετράκη Μαρία

Θέμα 6ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ιεράπετρας.
Εισηγητής Γ.Ψαρρός

Θέμα 7ο:Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στην Τ.Κ Μαλλών του Δήμου
Εισηγητής :κ.Μιχ. Προϊστάκης

Advertisements

Written by politesiermg

12/12/2013 at 7:27 μμ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας τη Δευτέρα 9/12/2013

leave a comment »

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας συνεδριάζει τη Δευτέρα 9/12/2013 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: «΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Αγροτική οδοποιία 2013 ΔΕ  Ιεράπετρας (μίσθωση χωμ. Μηχανημάτων)
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη
Θέμα 2ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Αγροτική οδοποιία 2013 ΔΕ  Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών)
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη
Θέμα 3ο: «΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου
Αγροτική οδοποιία 2013 ΔΕ  Μ. Γιαλού  Ιεράπετρας (μίσθωση χωμ. Μηχανημάτων)
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη
Θέμα 4ο:«΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  Πολιτική Προστασία  2013 (μίσθωση χωμ. Μηχανημάτων)
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη
Θέμα 5ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  «Επείγοντα έργα καθαρισμoύ ρεμμάτων 2013»
Εισηγητής :κ. Μαρία Πετράκη
Θέμα 6ο: ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη
Θέμα 7ο:΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια απορριμματοφόρου.
Εισηγητής :Λευτέρης Δραγασάκης
Θέμα 8ο:Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2013.
Εισηγητής :κ. Μαρία Φραντζεσκάκη
Θέμα 9ο:΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων τοπικών Κοινοτήτων
Εισηγητής :κ. Μαρίνα Φανουράκη

Written by politesiermg

05/12/2013 at 6:44 μμ

Θέματα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Ιεράπετρας (2/7/2013)

leave a comment »

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας συνεδριάζει την Τρίτη 2/7/2013 και ώρα 10:00πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Αναπροσαρμογή τελών Δημ. Κοιμητηρίων
Εισηγητής:κ.  Μιχαήλ Προϊστάκης

Θέμα 2ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μεταβίβαση δικαιώματος   παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους, με αντάλλαγμα, με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
Εισηγητής:Ελένη Κανακάρη

Θέμα 3ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την  εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς Δήμου  Ιεράπετρας.(Επανάληψη διαγωνισμού)
Εισηγητής:κ.  Λευτέρης Δραγασάκης

Θέμα 4ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου
Εισηγητής:κ.  Πετράκη Μαρία

Θέμα 5ο: Ψήφιση πιστώσεων  προύπολογισμού έτους 2013
Εισηγητής: κ.  Φανουράκη Μαρίνα

Θέμα 6ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Μακρυλιάς Δ.Ιεράπετρας».
Εισηγητής:κ. Τίτος Περακάκης,

Θέμα 7ο:΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός  των όρων για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
Εισηγητής κ. Μαρία Πετράκη

Written by politesiermg

02/07/2013 at 7:29 πμ

Θέματα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Ιεράπετρας (7/6/2013)

leave a comment »

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας συνεδριάζεις στις 7/6/2013 και ώρα 10:00πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου με τα παρακάτω θέματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: ΄Ασκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ΄αριθμό 34/2013 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου εκδοθείσας επί αγωγής των Εμμαν. Ατζαράκη κ.λ.πκατά του πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού.
Εισηγητής:κ.  Νίκος Σφακιανάκης

Θέμα 2ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Κέντρου Νεράιδα στη Θέση «Παλιά Βρύση»Καλαμαύκας
Εισηγητής:κ.  Ελένη Κανακάρη. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by politesiermg

06/06/2013 at 7:51 μμ

Θέματα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας (20/5/2013)

leave a comment »

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας συνεδριάζει τη Δευτέρα 20/5/2013 και ώρα 12:00μ, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στο Δασάκι Κουτσουρά

Εισηγητής:κ. Ελένη Κανακάρη

Θέμα 2ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη Θέση Νεράιδα Τοπικής Κοινότητας Καλαμαύκας.

Εισηγητής:κ. Ελένη Κανακάρη

Θέμα 3ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Δρυγιές Τοπικής Κοινότητας Ανατολής.

Εισηγητής:κ. Ελένη Κανακάρη

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by politesiermg

16/05/2013 at 6:05 μμ

Θέματα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας 8/5/2013

leave a comment »

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας συνεδριάζει την Πέμπτη 8/5/2013 και ώρα 10:00πμ, με τα παρακάτω θέματα:Δημαρχείο Ιεράπετρας

Θέμα 1ο:Παρέμβαση Δήμου επί ανακοπών Πατεράκη Θεόκλητου κ.λ.π.κατά του Ελληνικού Δημοσίου και πρωτ. διοικητικής αποβολής Υπέρ πολιτών.

Εισηγητής : κ. Νίκος Σφακιανάκης

Θέμα 2ο:Παρέμβαση επί εφέσεως κατά αποφάσεως επί ανακοπής πρωτοκόλου διοικητικής αποβολής κατά Λιανάκη

Εισηγητής : κ. Νίκος Σφακιανάκης

Θέμα 3ο΅:΄Ασκηση ‘η μη εφέσεως κατά της υπ΄αριθμ. 151/2013 απόφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου εκδοθείσας επί αγωγής της εταιρείας Μαλλούδης και Σία ΕΠΕ κατά του Δήμου Ιεράπετρας

Εισηγητής : κ. Νίκος Σφακιανάκης

Θέμα 4ο:΄Εκπτωση αναδόχου Δέσποινα Μουρελάτου-Μαστοράκη από το έργο Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δημοτικής ενότητας Μακρύ Γιαλού

Εισηγητής:Φανή Γιαννάκη

Θέμα 5ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την ασφάλιση οχημάτων Δήμου.

Εισηγητής:Μαρία Πετράκη

Θέμα 6ο:Επαναδημοπράτηση έργου Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού –Εξοπλισμού Γυμναστικής)

Εισηγητής :Μαρία Πετράκη

Θέμα 7ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση οικήματος για τη στέγαση Νηπιαγωγείου Μακρύ Γιαλού.

Εισηγητής :Μαρία Φραντζεσκάκη

Θέμα 8ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης σε 14 οικισμούς Δήμου Ιεράπετρας.

Εισηγητής :Λευτέρης Δραγασάκης

Written by politesiermg

08/05/2013 at 7:15 πμ

Θέματα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας 11/2/2013

leave a comment »

Τη Δευτέρα 11/2/2013 και ώρα 12:00μ συνεδριάζει η Οιονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Kαθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη»

Εισηγητής: Βαρδάκης Γεώργιος

Θέμα 2ο : Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης Δημ. σχολείου Κάτω Χωριού»

Εισηγητής: Βαρδάκης Γεώργιος

Θέμα 3ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό έτους 2013.

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη

Θέμα 4ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση έργων και οδοστρωμάτων ΔΕ Ιεράπετρας(προμήθεια υλικών 2012»

Εισηγητής : Μαρία Πετράκη

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by politesiermg

09/02/2013 at 5:38 μμ